Norgesnett har nå byttet ut ca. 4.500 strømmålerne til nye, automatiske målere. De nye målerne kommuniserer med vårt kundesystem via et eget radionett. Dette radionettet har vært noe forsinket, men bygges ut parallelt med utrullingen av nye målere og forventes å være komplett i mars 2017.
Driftsmelding25.01.2017: 09:00 - 13:00
Berørte kunder:
Bakkegårdsveien, Nedre Movei og Oksvalveien og de nær liggende områdene.
Driftsmelding27.01.2017: 10:00 - 10:30
Berørte kunder:
Landik med tilliggende områder
Driftsmelding01.02.2017: 08:00 - 15:00
Berørte kunder:
Området rundt ski kirke
Norgesnett Follo
Besøksadresse: Kveldroveien 3 | 1407 Vinterbro (kart)
Tlf.: 02159 | follo@norgesnett.no
Webdesign fra Skill Østfold - Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS